Actualitat  

Full de ruta i nou logotip

24-02-2020

Aquest dissabte 22 de febrer de 2020, va tenir lloc l’Assemblea Nacional de Solidaritat a la Casa de Cultura de Girona.

Entre d'altres, es va ratificar el nou logotip de SI ideat per a fer una variació de concepte dins del context polític en el que ens trobem, per tal de marcar una imatge contundent amb uns colors inspirats en la bandera de 1714 i per diferenciar-nos de les tonalitats que utilitzen els partits de l'arc parlamentari actual.

Igualment es va ratificar el full de ruta que reproduïm tot seguit:

FULL DE RUTA

  1. Elecció del President de la Generalitat. Nomenament del President de la Generalitat d’acord amb el Reglament del Parlament. En el seu discurs de presentació de candidatura, la persona candidata a la Presidència informarà els diputats que la seva elecció implicarà, de forma automàtica, en el mateix moment de la seva elecció un segon efecte.

  a. L’aixecament de la suspensió de la declaració d’independència de Catalunya i la proclamació de la República Catalana.

  2. Conformació d'un govern de concentració nacional amb totes les forces que donin suport a la implantació de la República Catalana. El nou govern vetllarà perquè tota l’escala de càrrecs polítics nomenats per aquest siguin fidels al mandat de l’1O i estiguin disposats a implementar-lo. Un cop conformat el govern, es procedirà a l'aprovació dels Decrets per a la implementació de la Llei de Transició Jurídica que implicarà el ple control del territori. Tota la normativa que no quedi expressament derogada, seguirà vigent, promovent-se, així, un principi de seguretat jurídica.

  3. Declaració institucional solemne de la Presidència de la Generalitat, comunicant a la Comunitat Internacional, la Unió Europea i a l’organització de les Nacions Unides, l’establiment de la República Catalana i la voluntat de rebre reconeixements internacionals amb l’objectiu d’obtenir el mutu reconeixement polític i el manteniment de relacions econòmiques i polítiques d’amistat, pau i concòrdia.

  4. El Govern de la Generalitat decreta l’amnistia i la llibertat de totes les persones encausades a conseqüència de la repressió contra l’independentisme.

  5. El govern de la Generalitat dictarà, en ús del seu poder executiu, totes aquelles normes, disposicions i ordres executives que, no sent contràries a la Llei de Transitorietat Jurídica, facin efectiu el funcionament de la República Catalana, entenent entre d’altres, totes aquelles disposicions executives conduents a:

- Control efectiu, protecció i cura del territori i de les persones.

- Control executiu dels béns i de les finances públiques, quant a recaptació de fons i disposició pressupostària.

- Establiment de relacions exteriors i la diplomàcia internacional.

  6. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, no podran promoure cap norma, ordre o disposició que sigui contrària als Drets Humans, com estan reflectits en els acords de les Nacions Unides. I tindran totes les seves normes plena observança dels principis de llibertat, igualtat i fraternitat, i en cap cas, de discriminació subjectiva, per la qual cosa totes les persones físiques i jurídiques han d’estar sotmeses a la mateixa tutela jurídica sense discriminació possible i en total igualtat.

  7. El Parlament de Catalunya iniciarà, en el termini de 6 mesos, un projecte de Constitució de la República Catalana, que serà esmenable mitjançant procediments de participació, que permetin la participació popular durant un any i que serà votada en finalitzar el període d’esmenes, en la present legislatura.

  8. Convocatòria d’eleccions. El President de la Generalitat, un cop aprovat en referèndum el text de la Constitució de la República Catalana, dissoldrà el Parlament i convocarà eleccions constituents, essent des d’aquell moment Parlament i Govern en funcions fins a la configuració del nou Parlament electe.

Per tal de fer efectiu el FULL DE RUTA, Solidaritat Catalana per la Independència, acorda:

  1. SI es presentarà a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, en tant que màxim òrgan dipositari de la sobirania del poble català, amb legitimitat per fer efectiva la voluntat dels ciutadans de Catalunya manifestada el dia 1 d’octubre de 2017.

  2. SI es podrà presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya en solitari o en coalició.

  3. En el cas que la candidatura obtingui una majoria absoluta parlamentària, implementarà el full de ruta descrit anteriorment.

  4. En el cas que la candidatura necesiti d’altres suports negociarà amb la resta de forçes independentistes la conformació d’un govern de concentració disposat a implantar la Republica Catalana en la línia del Full de Ruta proposat anteriorment.

  5. En qualsevol altre cas, els electes de SI votaran en contra de qualsevol candidat a la presidència, sigui quin sigui el seu ideari polític, que no es comprometi a implantar la República Catalana i que es proposi per fer govern, i, per tant, en conseqüència faran oposició independentista al Govern escollit, entenent que una altra opció diferent implicaria l'acceptació de la continuació de l'autonomisme i del Règim del 78.

Podeu descarregar-vos el Full de Ruta fent clic aquí.

Executiva Nacional de Solidaritat Catalana per la Independència.