Propostes sectorials  

Les 5 D’s.

Solidaritat Catalana per la Independència és una formació política transversal que treballa d’una manera decidida i sense renúncies per l’objectiu de la independència.

És per això que hem de conèixer i trobar respostes serioses i factibles als diferents reptes que tenim com a país.

L’activitat sectorial, és doncs, el camí per conèixer, discutir i decidir sobre tot allò que està latent i el treball desenvolupat per les sectorials ha d’estar coordinat amb els nostres representants.

Les sectorials estan integrades per les persones que tenen la seva activitat professional o associativa en el camp escollit i això és garantia d’un treball seriós, professional i objectiu.

S’han englobat les sectorials en àrees temàtiques que corresponen a les 5 D’s que són l’ADN polític de Solidaritat Catalana per la Independència:

    Declaració d’independència
    Drets socials
    Democràcia real
    Desenvolupament territorial i econòmic
    Defensa de la realitat nacional

Et convidem a participar-hi, tot aportant els teus coneixements i experiències al servei de la llibertat.