Documentació  

ILP de Declaració d'Independència de Catalunya 2024


ILP Memòria justificativa 2024


Estatuts de 2019:


Ponència política 2023

Ponència política de 2019:


Estatuts de 2016:


Ponència política de 2016:


Ponència política de 2015:


Programa marc per les eleccions municipals de 2015:


Ponència política de 2014:


Ponència política de 2013:


Ponència política de 2012:


Programa electoral de les eleccions de 2012:


Proposició de Llei de dació en pagament de l'habitatge (2 de març de 2011):


Proposició de Llei de declaració d’independència de Catalunya (2 de febrer de 2011):


Estatuts de 2010: