Instruccions Instruccions per omplir full recollida

COM OMPLIR EL FULL DE SIGNATURES?

 1. Imprimeix el full a doble cara i en blanc i negre tal i com te’l descarreguis. En pots IMPRIMIR tantes còpies com necessitis (NO FOTOCÒPIES).
 2. No deixis espais d’electors en blanc entre un i altre.
 3. Només omple les següents caselles: nom i cognoms, sexe, DNI, data de naixement, signatura i municipi d’inscripció al cens.
  - Nom i cognoms: els del DNI.
  - Signatura: la del DNI.
  - Municipi d’inscripció al cens: el municipi on estiguis inscrit/a al cens electoral, és a dir on vagis a votar (NO EL DE RESIDÈNCIA, en cas de ser diferents).
 4. Assegura’t de omplir el full corresponent a la circumscripció del municipi on estiguis censat/da (a on votis).
 5. Deixa en blanc el quadre de la part superior dreta (full núm.).
 6. No omplis les línies del marge esquerra que van en sentit ascendent, ho ha de omplir la Junta Electoral.
 7. No passa res si els fulls no hi ha tots els electors possibles complimentats, però sí que els que hi hagi vagin seguits.
 8. Si has firmat per avalar a una altra formació política, no pots firmar aquesta fulla ni cap altra. Si firmes aquesta, no en firmis cap altra. En cas de firmar per avalar a més d’una formació política, la teva signatura no serà vàlida per cap d’elles

QUI POT OMPLIR EL FULL DE SIGNATURES?

Els ciutadans que puguin votar a les eleccions del Parlament de Catalunya del proper 12/05/2024. I qui pot votar?

 • Les persones amb nacionalitat Espanyola (DNI).
 • Majors d’edat (18 anys).
  - Si fas 18 anys en posterioritat el dia de les eleccions no podràs omplir el full de signatures ni votar el 12/05/2024.
  - Si fas 18 anys abans del 12/05/2024, o el mateix dia de les eleccions, podràs votar. I podràs omplir el full de signatures només si en el moment de la firma ja tens els 18 anys.
 • Tenir la condició política de catalans (mitjançant la inscripció o alta al padró municipal d’habitants com a veí a qualsevol municipi de Catalunya).
 • Està inscrit al cens electoral (CER – Cens Electoral de Residents).
 • Persones amb nacionalitat espanyola residents permanentment a l’estranger, que estiguin inscrites al CERA (Cens Electoral de Residents Absents).