Com ens organitzem

Estructura general

L’organització al territori de Solidaritat Catalana per la Independència s’articula en coordinadores locals, comarcals i regionals. Cada àmbit territorial escull la seva Executiva, que dirigirà SI en aquell àmbit territorial concret.

A nivell nacional SI s’articula a través de l’Executiva Nacional i el Consell Nacional.

Les Coordinadores Locals

A les Coordinadores Locals s’hi adscriuen els adherits que tinguin fixada la residència en aquella localitat.

Les Coordinadores Comarcals

La Coordinadora Comarcal és l’àmbit territorial comarcal. La Coordinadora Comarcal està formada pel conjunt d’adherits adscrits a les Coordinadores Local de SI. A la ciutat de Barcelona, la totalitat dels adherits de cada districte formen una Coordinadora Comarcal.

Les Coordinadores Regionals

La Coordinadora Regional és l’àmbit territorial regional, i està formada pel conjunt d’adherits adscrits a les Coordinadores Comarcals de cada regional de SI.

Poden existir les següents Coordinadores Regionals:

  1. Regional de Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat
  2. Regional de la Regió Metropolitana de Barcelona
  3. Regional de les Comarques Centrals
  4. Regional del Penedès
  5. Regional de les Comarques de Girona
  6. Regional de les Terres de Ponent
  7. Regional del Pirineu
  8. Regional del Camp de Tarragona
  9. Regional de les Terres de l’Ebre
  10. Regional del País Valencià