Cartells per la victòria

Cartell Sí Referèndum 1-Oct 2017 orig Pantone

A punt per encartellar, amb decisió i entusiasme. Enganxades de cartells preparades per arreu del territori. Ni un pas enrere!