L’escola pública del districte de Les Corts en peu de guerra

IMG_20170302_180106

Les Ampas dels centres escolars del districte de Les Corts han alçat la veu per
denunciar el seu malestar amb les polítiques i les maneres del Regidor del
districte -Agustí Colom- de Barcelona en Comú.
Inexistència de diàleg, ni d’informació sobre el nou Pla al districte per
modificar el mapa escolar és el que menys s’esperaven d’un govern que va
arribar al Consistori barceloní prometent escoltar la ciutadania.
Per contra han trobat decisions preses gens consensuades amb els afectats i
allò del “ordeno i mando” que tant havien criticat.
La comunitat educativa te dret a participar en les decisions que afectin a
l’educació dels seus fills i filles i a tenir resposta a les seves demandes
educatives.
Solidaritat catalana dona suport en aquest sentit a les Ampas del districte de
Les Corts com així vam fer palès a la manifestació del passat 2 de març. Si és
ben cert que al districte hi ha mancances d’oferta de places escolars públiques
a Preescolar, Primària i ESO, també és cert que sense una planificació
consensuada amb els implicats no es resol la problemàtica, ans al contrari,
se’n crea de nova. Per això apostem “Per una educació pública de qualitat” i un
mapa escolar que incorpori l’opinió de tota la comunitat educativa de Les
Corts. #SOSItaca #NoTancarAusiasMarch